Koordynatorzy Programu Naukowego

 
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
dr n. med. Magdalena Czemerska
dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk
dr hab. n. med. Agnieszka Pluta, prof. UM
dr hab. n. med. Anna Szmigielska-Kapłon, prof. UM


Organizator
INFARMA